stermere.nl

COVID-19 maatregelen

Sinds Laatste update :6 juni 2021. geldt voor de hele uitvaartbranche dat er bij elke afscheidsdienst maximaal aantal gasten aanwezig mogen zijn....afhankelijk vd ruimte mbt 1,5 meter.  Wie die 100 gasten zijn, beslissen de nabestaanden. Alle afscheidsdiensten vinden plaats in de aula. Gezinskamers en huiskamers zijn tot nader order gesloten.

Hoeveel personen mogen er bij een rouwbezoek/condoleance zijn?

Rouwbezoeken zijn alleen mogelijk in besloten kring. Er worden maximaal 6 personen tegelijk in de ruimte toegestaan, op uitnodiging van de nabestaanden. Gebruik van 24-uurskamers is helaas niet mogelijk.

Aanvullende regels

Naast de regels voor het aantal personen, zijn er nog andere regels opgesteld voor uitvaartondernemers:

  • Er worden geen condoleancemappen neergelegd/gebruikt
  • Wij bieden tot nader order geen thanatopraxie (lichte balseming) aan. Nabestaanden die dit echt willen, mogen wel zelf afspraken maken met een derde partij.
  • Sluiten van de kist mogen de nabestaanden zelf doen, zonder aanwezigheid van medewerkers.
    OF Sluiten van de kist doen medewerkers, zonder aanwezigheid van de nabestaanden.
  • Verzorging van een overledene vindt uitsluitend plaats op een uitvaartcentrum en zonder aanwezigheid van familie.
  • Familie mag na de plechtigheid niet meer mee naar de ovenruimte.
  • Wij bieden tot nader order geen horeca bij afscheidsdiensten en rouwbezoeken. Ook geen koffie, thee of water

Het aantal gasten dat aanwezig mag zijn, is echt maximaal 30. Wel kunnen wij, als de nabestaanden hiervoor toestemming geven, de afscheidsdienst opnemen. De nabestaanden ontvangen de opname op usb-stick en kunnen zo de opname delen met anderen..

Uitvaartverzorger regelt uitvaart op afstand

Per 15 maart vindt het regelgesprek plaats op afstand. Dat is even wennen, want normaal gesproken zit de uitvaartverzorger met de familie aan tafel om het afscheid te regelen. Deze maatregel betekent dat de uitvaartverzorger telefonisch of via mail met de nabestaanden de afscheidsdienst bespreekt. Als hier geen mogelijkheid toe is, kunnen alternatieven worden aangeboden. Wij doen er alles aan om ook nu de kwaliteit van onze dienstverlening op het hoge niveau te houden die voldoet aan de verwachtingen.

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?

U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer  0612188240  Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus. De medewerker aan de telefoon zal ook vragen of u als nabestaande gezondheidsklachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen en koorts. Deze klachten ziet het RIVM als mogelijke signalen voor een besmetting met het coronavirus. U krijgt telefonisch uitleg over hoe de uitvaart wordt geregeld.

Kan de uitvaart van een besmet persoon doorgaan?

Uitvaarten kunnen doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is besmet. Rouwbezoeken kunnen ook doorgaan. Wij volgen een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is beschreven. Zo dragen onze medewerkers bijvoorbeeld extra beschermende kleding. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.

Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden?

Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol.

Is iemand die is overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?

Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe kan ik iemand condoleren nu handen schudden niet is toegestaan?

Wij hebben hiervoor drie andere manieren van condoleren bedacht: door de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of met beide handen een handkus te geven. Bij het regelen van de uitvaart zal de medewerker dit onderwerp met de nabestaanden bespreken. Zij kunnen ervoor kiezen dat aan het eind van een afscheidsdienst de medewerker deze manieren van condoleren onder de aandacht brengt

Welkom op de website....Stermere uitvaartzorg.

 

Even voorstellen:


Wij zijn, Peter en Sandra van Dijk, echtpaar en trotse ouders van een dochter en zoon.
De afgelopen jaren zijn wij actief geweest in de uitvaartzorg en ouderenzorg.
Door de ervaringen die wij hebben opgedaan in de uitvaartzorg zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit anders kan
Een dierbare verliezen is een emotionele en zeer verdrietige gebeurtenis.
Om afscheid te nemen van een dierbare houden wij rekening met de wensen van de overledene maar ook met de nabestaanden.
De wensen van u voor de uitvaart staan bij ons op NUMMER 1!
Samen met u kijken wij naar de mogelijkheden die passen in uw verzekeringspakket zodat u vooraf weet wat de financiële gevolgen zijn van de door u gewenste uitvaart
Tevens bieden wij u de mogelijkheid te kiezen voor een vrouwelijke of mannelijke uitvaartverzorger om de verzorging van uw dierbare te regelen.

De uitvaartverzorgster zal dit dan met u bespreken en uw wens in acht nemen.
Uw wens is onze prioriteit.

 

 

 

 

U kunt ons bereiken op onze telefoonnummers : 0612188240 of 0651414806

 

U kunt ons bereiken op onze e-mailadres : stermere@kpnmail.nl