Wat te doen na een overlijden

Na een overlijden komt er in een korte tijd veel op u af en per situatie kan het verschillen wat er als eerste moet gebeuren.

Wij zijn er om u hierin bij te staan, u kunt ons altijd bereiken voor hulp en advies.

Direct na een overlijden moet een arts officieel het overlijden constateren en vastleggen in een ‘Verklaring van Overlijden’.

Deze verklaring is later nodig voor het regelen van een aantal praktische zaken.Wij zijn altijd bereikbaar, op ieder moment.
Onze uitvaartleider of uitvaartleidster zal een afspraak met u maken om u thuis te bezoeken of indien nodig afspraken maken om de overledene over te brengen of thuis te verzorgen.

U kunt ook desgewenst naar het crematorium komen waar wij onze faciliteiten uitvoeren.

Samen met u zal de uitvaartbegeleider een aantal zaken uitvoerig met u doornemen.
Wat moet er geregeld worden bij een uitvaart?
Tijdens het regelgesprek komen de punten waarover u een keuze moet maken aan de orde.

Niet alles hoeft in het eerste gesprek beslist te worden; sommige onderdelen van de uitvaart kunnen ook later besproken worden.

Wat willen wij van u weten of gaan wij in ieder geval aan de orde brengen in een eerste gesprek:


• Persoonsgegevens van de overledene
Begraven of cremeren
• Waar mag het afscheid plaatsvinden? (uitvaartcentrum of crematorium )
• Wanneer wilt u dat het afscheid plaatsvindt? (max. 6e werkdag na overlijden)
• Waar wilt u dat de overledene wordt opgebaard?
• Wilt u helpen met het verzorgen van de overledene ?
o Eventueel kunt u vast kleding uitzoeken
• Vervoer van de overledene
• Wilt u een condoleance moment, los van het afscheid?
• Wilt u rouwkaarten versturen?


o Zo ja, heeft u de adressen al klaar?
• Is er een verzekering aanwezig
o Zo ja, waar ligt de polis, zodat wij deze voor u kunnen insturen

# de kosten van de gehele uitvaart dient een dag voor de plechtigheid te zijn voldaan #


Bovenstaande punten zijn de belangrijkste eerste zaken die besproken dienen te worden.

In de loop van de dagen, komen alle andere onderwerpen aan bod, zoals:

Inhoud van het afscheid 
• catering bij afscheid
• Invulling dag van de uitvaart
• bloemen

Wij verzorgen de aangifte van overlijden
Onze uitvaartleider of uitvaartleidster zal aangifte doen bij de gemeente van overlijden.

Laatste verzorging na overlijden
Voorafgaand aan het opbaren wordt de laatste verzorging van de overledene uitgevoerd.

Het wassen, kleden en verzorgen wordt gedaan door ervaren uitvaartverzorgers.

Als u er prijs op stelt kunt u bij de verzorging aanwezig zijn of deze zelf uitvoeren.

Door sommige nabestaanden wordt dat als positief ervaren, hetgeen bijdraagt aan de verwerking van het verlies.
Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

 

 

 

Neemt u dan gerust contact met ons op Stermere uitvaartzorg                                                                                                                           U kunt ons bereiken op onze telefoonnummers   0612188240 of 0651414806